Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO ZIJUAN; HAN BIN; LIU CHANGJIANG; YUAN JUNWEI; LI MINMIN; YIN YONGGANG; SUN YAN; JIA NAN; ZHAO SHENGJIAN

    Title: A new early-ripening grape cultivar 'Huangjinmi' with muscat flavor

    Journal title: Acta Horticulturae Sinica 49 (11) 2521-2522

    Year: 2022

    Permanent link: https://doi.org/10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0648


Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
HUANGJINMIBLANC27611TABLE GRAPECHINAHUANGJINMI2521