Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; GUO, XIU-WU; LI, CHENG-XIANG; GAO, XIU-YAN; LI, KUN; ZHOU, XING-BEN; SU, FU-ZHI

    Title: A new high quality grape cultivar 'Shennong Xiangfeng' with disease resistance

    Journal title: Acta Horticulturae Sinica 37 (12) 2031-2032

    Year: 2010


Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
SHENNONG XIANGFENG (4N)NOIR23244TABLE GRAPECHINASHENNONG XIANGFENG2031