Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, XIU-WU; GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; LI, CHENG-XIANG; GAO, XIU-YAN; ZHOU, XING-BEN; LI, KUN; SU, FU-ZHI

    Title: A new early-maturing grape Cultivar 'Shennong Jinhuanghou'

    Journal title: Acta Horticulturae Sinica 37 (10) 1699-1700

    Year: 2010


Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
SHENNONG JINHUANGHOUBLANC23241TABLE GRAPECHINASHENNONG JINHUANGHOU1699