Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: ZANKOV, Z.; TODOROV, I.; PIRGOZLIEV, S.; NAKOVA, T.

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Ryakhovo - New table grape varietyLozarstvo i Vinarstvo (6) 16-171998