Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: XIANG JIANG; CHENG JIANHUI; WEI LINGZHU; ZHENG TING; DU XIAOGUANG; WU PING; WU JIANG

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
A new muscat flavor table grape cultivar Tiangong LirenJournal of Fruit Science 40 (5) 1044-1047 2023