Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: MENG JUXING; JIANG JIANFU; ZHANG GUOHAI; SUN HAISHENG; FAN XIUCAI; ZHANG YING; WU JIUYUN; LIU CHONGHUAI

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Pedigree analysis of grape cultivars released in ChinaJournal of Fruit Science 34 (4) 393-409 2017