Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Varieties registered in Europe

Showing 1-14 of 14 items.
  1. VIVC prime name: SYRAH
  2. VIVC variety number: 11748
Show rows:
Country of registrationNational variety idNational variety nameNational synonymsEU memberYear of update
CYPRUSCYP90ShirazSyrahYES2000
BULGARIABGR131Sira / Syrah????YES2009
GERMANY-SyrahShirazYES2010
SLOVENIASVN47SyrahYES2000
AUSTRIAAUT95SyrahShirazYES2008
CROATIAHRV184SyrahNO2009
SPAINESP207SyrahYES2009
SWITZERLANDCH109SyrahNO2007
MALTAMLT49SyrahShirazYES2000
HUNGARYHUN147SyrahYES2010
PORTUGALPRT388SyrahYES2010
FRANCEFRA285Syrah NSerine N / Shiraz NYES2010
GREECEGRC165Syrah NYES2007
ITALYITA231Syrah N.SHIRAZYES2010