Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Bibliography in which the synonym was cited

Showing 1-3 of 3 items.
  1. Synonym: BOZ MARAND
Show rows:
Source codeAuthorTitleJournal title / publisherYearPage
 
611PENAHOV, T. M.; SELIMOV, V. S.Azerbaycanin aborigen ve introduksiya olunmus uezuem sortlariBaki200877
782PENAHOV, T. M.; SELIMOV, V. S.Azerbaycanin uezuem Sortlari'Müellim' Nesriyyati2012101
1096POGHOSYAN, S.H.; KHACHATRYAN, S.S.; SARGSYAN, V.V.; MURADYAN, S.MAmpelografia Armyanskoy SSRArmyanskoe Gosudarstvennoe Selkokhozyastvennoe Izdatelstvo, Yerevan196223