Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Journal title / publisher


Showing 1-1 of 1 item.

    Journal title: Instituti Larte Shteteror i Bujqesise, Tirana

Show rows:
AuthorTitle (access to prime names)Year
SOTIRI, P.; GJERMANI, T.; NINI, T.Vitikultura. Tekst mesimor per Fakultetin e Agronomise1973