Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: WU WEIMIN; WANG ZHUANGWEI; QIAN YAMING; WANG XICHENG; WANG BO; YAN LICHUN

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
A new early-ripening table grape cultivar 'Zijin Hongxia'Acta Horticulturae Sinica 50 (S1) 25-26 2023