Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: STOEV, K.; ZANKOV, Z.; IVANOV, I.; GEORGIEV, Z.

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Kamchiya - neue WeinsorteLozarstvo i Vinarstvo, Sofia 24 (3) 9-131975