Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: LIU, CHONGHUAI; FAN, XIUCAI; ZHANG, YABING; LI, MIN; ZHANG, YING; JIANG, JIANFU; SUN, HAISHENG; QIAO, BAOYING; WEI, ZHIFENG; GU, HONG; LIU, QISHAN; SUN, HUIMIN

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Breeding report of a new grape cultivar 'Hongmei'Journal of Fruit Science 33 (11) 1456-14592016