Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; GUO, XIU-WU; LI, CHENG-XIANG; GAO, XIU-YAN; LI, KUN; ZHOU, XING-BEN; SU, FU-ZHI

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
A new high quality grape cultivar 'Shennong Xiangfeng' with disease resistanceActa Horticulturae Sinica 37 (12) 2031-20322010