Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO YIN-SHAN; GUO XIU-WU; LI KUN; LIU ZHEN-DONG; LI CHENG-XIANG; GAO XIU-YAN; LI YI-HUI; ZHOU XING-BEN

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Breeding report of a new grape cultivar 'Shenxiang Wuhe'Journal of Fruit Science 33 (1) 124-126 2016