Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, XIU-WU; GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; LI, CHENG-XIANG; GAO, XIU-YAN; ZHOU, XING-BEN; LI, KUN; SU, FU-ZHI

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
A new early-maturing grape Cultivar 'Shennong Jinhuanghou'Acta Horticulturae Sinica 37 (10) 1699-17002010