Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: DONG SHIYUN; CHENG CHENCHEN; HE WEIHUA; GUAN XUEQIANG; FANG JINGGUI; LI BO; DU YUANPENG; ZHANG ZHICHANG

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
Breeding report of a new table grape cultivar Zhichang ZifengJournal of Fruit Science 39 (11) 2193-21962022