Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, XIU-WU; LI, CHENG-XIANG; GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; GAO, XIU-YAN; ZHOU, XING-BEN; LI, KUN

    Title: A new grape cultivar 'Shennong Shuofeng' with big berry and disease resistance

    Journal title: Acta Horticulturae Sinica 37 (11) 1873-1874

    Year: 2010

Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
SHENNONG SHUOFENG (4N)ROUGE23243TABLE GRAPECHINASHENNONG SHUOFENG