Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Bibliography in which the synonym was cited

Showing 1-2 of 2 items.
  1. Synonym: KABERNE
Show rows:
Source codeAuthorTitleJournal title / publisherYearPage
 
611PENAHOV, T. M.; SELIMOV, V. S.Azerbaycanin aborigen ve introduksiya olunmus uezuem sortlariBaki2008179
857VITOLOVIC, V.Vinogradarstvo IstreBiblioteka Arhiva za Poljoprivredne Nauke, 7 (15) 1-85196036