Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Author

Showing 1-1 of 1 item.

    Author: GUO, XIU-WU; LI, CHENG-XIANG; GUO, YIN-SHAN; LI, YI-HUI; GAO, XIU-YAN; ZHOU, XING-BEN; LI, KUN

Show rows:
Title (access to prime names)Journal title / publisherYear
A new grape cultivar 'Shennong Shuofeng' with big berry and disease resistanceActa Horticulturae Sinica 37 (11) 1873-18742010